Werking

Werking

Men kan op eigen initiatief of na doorverwijzing via huisarts, psychiater,  vrienden, … via mail of telefonisch contact nemen.

Er wordt dan een eerste afspraak gemaakt. Dit is een intake gesprek, een kennismakingsgesprek en een eerste verkenning van de problematiek. Wat leeft er bij de cliënt? Wat wil de cliënt veranderen? Waarin wil de cliënt groeien?

Op het einde van dit gesprek worden de verwachtingen van cliënt en therapeut aan elkaar afgetoetst. Er wordt gekeken of men samen op weg kan en wil gaan met de therapeute als ondersteuning. Als blijkt dat we niet de geschikte persoon zijn om de cliënt te helpen, verwijzen we de cliënt graag door.

De frequentie en de duur van de therapie is individueel afhankelijk en wordt samen bekeken. Indien nodig is een huisbezoek mogelijk in de regio.

Een individueel gesprek duurt één uur en kost 50 €, een koppelgesprek anderhalf uur  en kost 75 €. Indien een afspraak minder dan 24u op voorhand wordt geannuleerd, wordt de sessie aangerekend. Sommige mutualiteiten en werkgevers voorzien een kleine terugbetaling. Het is best dat u met uw eigen mutualiteit of werkgever contact neemt om te zien of u in aanmerking komt en wat de huidige terugbetalingsvoorwaarden zijn.

Deontologische code

We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en de deontologische code.  (https://www.bfp-fbp.be/rechten-en-plichten-0)

De gesprekken vinden plaats in een veilig kader. Zonder het akkoord van de cliënt wordt er met niemand gepraat over de contacten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het opslaan, verwerken en uitwisselen van gegevens. Psychologen, Griet De Visscher en Magda De Cooman, verzamelen, verwerken en delen alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hierrond kan u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke Griet De Visscher.