Relatietherapie

“We zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben”

(Sigmund Freud)

Relatietherapie

Relaties zijn emotionele verbindingen die ontstaan uit de behoefte aan een veilige, emotionele verbondenheid. Elke relatie is uniek en blijft zich ontwikkelen door de jaren heen.

De “perfecte, ideale” relatie bestaat niet. Een relatie is goed als het voor beiden goed aanvoelt. Meestal verwacht men van een relatie wel dat men zich geborgen, gelukkig, gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelt bij elkaar. Maar soms is het vertrouwen zoek, heeft men het gevoel elkaar niet meer te vinden of te begrijpen en stapelen de discussies en ruzies zich op. Alle koppels kennen spanningen of moeilijke periodes binnen hun relatie. Meestal lukt het hen als koppel om hier zelf uit te geraken. Soms kan het voelen alsof men er niet alleen uitgeraakt en zelf steeds meer vast komt te zitten. In dit geval kan relatietherapie helpend zijn.

Als koppel kan je beter niet wachten tot alle interacties muurvast komen te zitten. Destructieve patronen en dynamieken sluipen vaak ongemerkt en traag in de liefdesrelatie. Negatieve interacties kunnen nog voor ze alles beheersen, aangepakt worden. Hoe langer zo’n patroon blijft bestaan, hoe erger het vaak wordt en hoe moeilijker het wordt om uit dat patroon te geraken.

Binnen een systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met de anderen uit de omgeving. Dit is een boeiend, maar gecompliceerd proces. Deze invloed kan positief zijn waardoor er groei mogelijk is, maar vaak ontstaan er ook patronen die op lange termijn zowel voor de persoon als de relatie destructief zijn. Vaak zijn patronen die ooit nuttig waren, dat niet meer, maar is men er zo vertrouwd mee geworden dat men ze ook niet meer veranderd krijgt zonder hulp.

Het doel van relatietherapie is om de verbinding tussen de partners te verbeteren of te herstellen. In partnerrelatietherapie gaat men niet op zoek naar die éne waarheid of dé schuldige. De therapeut is op beide partners betrokken, is meerzijdig partijdig. Partnerrelatietherapie zoekt naar wat mensen verbindt. De relatietherapeut helpt het koppel zicht te krijgen op hun bindingspatroon. Vandaaruit kan men gaan kijken naar de onderliggende overlevingsmechanismen en kwetsbaarheden die spelen bij elk van de partners. De relatietherapeut helpt om de gevoelens, de gedachten en reacties die zich voordoen binnen de relatie te begrijpen en bespreekbaar te maken. Men heeft hierbij ook oog voor de familiegeschiedenis en de relationele geschiedenis van elk van de partners. De therapie komt neer op een gezamenlijke zoektocht naar meer verbinding en verdieping in de relatie. Wanneer liefdespartners beweging krijgen in hun vastgeroest patroon, nieuwe oplossingen voor oude conflicten vinden en deze in het dagelijkse leven kunnen integreren, dan ontstaat er een vernieuwd gezamenlijk verhaal over de relatie. Vertrouwen in zichzelf en de ander is versterkt, een nieuw patroon kan zich ontwikkelen.

Meestal komen de partners samen op gesprek, waardoor men op een andere manier met elkaar in contact komt, leert spreken en luisteren naar elkaars verhaal.

Vroeger werd partnerrelatietherapie nog wel eens gezien als een laatste strohalm, iets wat men nog deed, terwijl men eigenlijk al van plan was om uit elkaar te gaan.  Gelukkig zien steeds meer mensen het nut in van relatietherapie als een manier om de relatie gezond te houden of  preventief. Men wacht best niet tot men het gevoel heeft volledig vast te zitten.

Toch dient men er rekening mee te houden dat het soms toch naar een breuk kan leiden en dan is het vooral belangrijk om te zoeken naar de essentiële ondersteuning die voor beide partners nodig is om terug in balans te komen. Uit elkaar gaan is vaak veel meer dat een punt achter een relatie zetten. Het is zinvol om te onderzoeken hoe je met respect voor wat is geweest, respect voor jezelf, voor de ander en eventuele kinderen een belangrijke periode waardig kan afsluiten.