Aanmeldingsklachten

Aanmeldingsklachten:

 • Relatieproblemen
 • Communicatieproblemen: contact leggen met zichzelf en de ander
 • Zingevingsvragen
 • Stress-situaties
 • Spanningsklachten
 • Levensfaseproblematiek
 • Depressie, moedeloosheid, eenzaamheid
 • Problematiek van het verouderen
 • Veranderende levenssituaties
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Palliatieve situaties (patiënt en familie)
 • Nood aan begeleiding bij kanker (patiënt en familie)
 • Dementie (patiënt en familie)
 • Angst
 • Gebrek aan assertiviteit
 • Nood aan zelfontplooiing
 • Vraag naar persoonlijke groei
 • Burn out
 • Gebrek aan zelfvertrouwen

Deze opsomming is niet sluitend, we bekijken steeds samen met de cliënt of wij een gepast aanbod kunnen doen.