Visie

Als je ziek bent ga je naar de dokter, maar waar kan je naartoe als je verdrietig bent, rouwt, eenzaam bent of depressief? Tegen wie kan je eens je hart luchten over wat je bezighoudt, en misschien beangstigt? Met wie kan je stilstaan bij wat je raakte in je leven, je verleden? Soms zien we het even niet meer zitten in deze drukke maatschappij. Zoveel zaken waar mensen mee worstelen: relatieproblemen, zorgen voor kinderen, verslaving, verouderen,
En net zoals een oase in de woestijn, willen wij een oase aanbieden aan mensen: samen even stilstaan, tot rust komen, dingen op een rijtje zetten, wat bijsturen, en dan mensen terug op weg zetten, laten verder gaan.
We werken vanuit een systeemtheoretische en belevingsgerichte visie: empathie en respect staan centraal.

Werking

Men kan op eigen initiatief of na doorverwijzing via huisarts, via mail of telefonisch contact nemen. Er wordt dan een eerste afspraak gemaakt. Dit is voornamelijk een kennismakingsgesprek en een eerste verkenning van de problematiek. Wat leeft er bij de cliënt? Wat wil de cliënt veranderen? Waarin wil de cliënt groeien?
Op het einde van dit gesprek worden de verwachtingen van cliënt en therapeut aan elkaar afgetoetst. Er wordt gekeken of men samen op weg kan en wil gaan met de therapeute als ondersteuning. Als blijkt dat we niet de geschikte persoon zijn om de cliënt te helpen, verwijzen we de cliënt graag door.
Daarna volgt een individueel proces. De frequentie en de duur van de therapie is individueel afhankelijk. Een gesprek duurt ongeveer 1 uur. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en de deontologische code. Dit wil zeggen dat alles plaats vindt in een veilig kader. Zonder het akkoord van de cliënt wordt er met niemand gepraat over de contacten.

 
 

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.

Erkend door de psychologen commissie: Nummer Magda 522107379, Nummer Griet 782107378