Wij bieden psychologische en emotionele begeleiding en therapie bij jongeren, volwassenen en ouderen:

•  Relatietherapie
•  Gezinsproblemen
•  Communicatieproblemen: contact leggen met zichzelf en de ander
•  Zingevingsvragen
•  Stress-situaties
•  Momenten van bezinning en heroriëntatie
•  Relaxatie
•  Levensfaseproblematiek
•  Depressie, moedeloosheid, eenzaamheid
•  Problematiek van het verouderen
•  Veranderende levenssituaties
•  Rouw- en verliesverwerking
•  Palliatieve situaties (patiënt en familie)
•  Begeleiding van patiënt met kanker en hun familie
•  Dementie ( patiënt en familie)
•  ...

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.

Erkend door de psychologen commissie: Nummer Magda 522107379, Nummer Griet 782107378